Prečo nám na tom záleží?

Globálne otepľovanie už pociťujeme všetci.

Aké sú jeho dopady a trendy do budúcnosti v trnavskom regióne? Čo sa s tým dá robiť?
Voda je prirodzený termoregulátor v životnom prostredí. Využitie vody a vegetácie je cesta, ako obmedziť vplyv klimatickej zmeny na náš život.

Trnavský región, v ktorom žijeme, je charakteristický obrovskými plochami poľnohospodárskej pôdy, bez vodných plôch a akejkoľvek vegetácie. V lete je to často jedno obrovské, rozpálené územie. V tomto regióne uprostred polí a priemyselných zón ležia mestá ako Trnava, Galanta, Sereď a mnoho obcí. Trošku lepšie sú na tom Hlohovec a Piešťany uložené pod svahmi Považského Inovca.

Je zrejmé, že v takomto prostredí nestačí prijímať opatrenia na zmiernenie klimatickej zmeny a globálneho otepľovania len v mestách. Ochladzovať je nutné celý región. Obmedzovanie tvorby skleníkových plynov na úrovni miest nemá v globálnom meradle veľký dopad. Aj keby sme zastavili všetku dopravu v mestách a odstavili všetky fabriky nad našimi mestami, tak v ovzduší sa to veľmi nezmení.

parallax background

Čo teda máme vo svojich rukách?

VODU

Vodozádržnými opatreniami, výsadbou vhodnej zelene, máme šancu obmedziť nepriaznivé vplyvy, zvýšiť biodiverzitu, obnoviť život. Vyžaduje to ale komplexný prístup. Vyžaduje to spoluprácu mestských architektov, farmárov, lesníkov, vodohospodárov, vedcov a výskumníkov, ale aj záhradkárov a celej občianskej spoločnosti. A o tom všetkom je náš projekt