Deň fascinácie rastlinami 26.5.2022

Teambuilding k projektu Save wetland together – spoločne zachráňme mokrade s exkurziou mokrade Gajdošovo 2.4.2022

Otváracia konferenciu k projektu Save wetland together – Zachráňme spolu mokrade 5.5.2022

Teambuilding k projektu Save wetland together – spoločne zachráňme mokrade s exkurziou mokrade Gajdošovo 2.4.2022

Otvorenie informačného centra pre projekt Save wetland together – Zachráňme spolu mokrade financovaného z nórskych fondov 27.4.2022

Teambuilding k projektu Save wetland together – spoločne zachráňme mokrade s exkurziou mokrade Gajdošovo 2.4.2022

Prezentácia 3D modelu vodozádržných opatrení
6.10.2021 – Prírodovedecká fakulta UCM v Trnave

Aké sú perspektívy nakladania s komunálnym odpadom v meste Trnava a v trnavskom regióne? 24. 09. 2020 – Malý Berlín – Trnava

Vodozádržné opatrenia v mestských zónach, manažment dažďových vôd v mestách. 11. 11. 2019 – Malý Berlín – Trnava

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 5. 11. 2019 – Zelený Kríček – Trnava

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 24. 10. 2019 – Malý Berlín – Trnava

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 24. 10. 2019 – Horné Orešany

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 9. 10. 2019