Galéria

Aké sú perspektívy nakladania s komunálnym odpadom v meste Trnava a v trnavskom regióne? 24. 09. 2020 – Malý Berlín – Trnava

Vodozádržné opatrenia v mestských zónach, manažment dažďových vôd v mestách. 11. 11. 2019 – Malý Berlín – Trnava

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 5. 11. 2019 – Zelený Kríček – Trnava

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 24. 10. 2019 – Malý Berlín – Trnava

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 24. 10. 2019 – Horné Orešany

Voda a klimatické zmeny v trnavskom regióne 9. 10. 2019