Aktivity


klimaticka zmena

Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov

V posledných rokoch sme svedkami výrazných posunov v počasí tak na globálnej, ale aj miestnej úrovni. Klimatická zmena prináša riziká, ale aj príležitosti. Vedie sa diskusia, čo klimatickú zmenu spôsobilo a aké budú jej dopady. Samozrejme prináša so sebou aj katastrofické scenáre a udalosti. Podujatie „Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov“ sprostredkuje verejnosti pomocou prednášok a prezentácií netradičné pohľady na rôzne katastrofické udalosti s veľkým otáznikom - už sa niečo podobné v histórii udialo? Aké živelné pohromy, ničivé udalosti sa udiali v Trnave a v jej blízkom okolí? Zároveň podujatie ponúkne aj pohľad na to, ako a čo sa dá robiť na lokálnej úrovni na zmiernenie rizík. Podujatie Klimatická zmena a katastrofy v priebehu vekov pripravilo občianske združenie Voda pre klímu – environmentálne technológie v spolupráci so Štátnym archívom v Trnave, Katedrou klasickej archeológie na Trnavskej univerzite a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Srdečne Vás všetkých pozývame na podujatie!